Fakturering

Vi hjälper till med fakturering och inbetalningar.

Löner 

Vi erbjuder lönehantering, ink. rapportering till skatteverket.

Bokslut 

Vi utför bokslut och årsredovisningar för alla bolagsformer.

Deklarationer 

Vi gör deklartioner för alla bolag samt inkomstdeklarationer för privatpersoner.

Löpande Redovisning/bokföring

Ni kan få hjälp med löpande redovisning inkl moms, arbetsgivaravgifter och periodiska sammanställningar.

Stödfunktioner 

Vi kan vara er förlängda arm när det gäller bokföring, bokslut och analyser av olika slag. Ni kanske själva sköter stora delar av dessa områden men vill ha lite stöttning ex. vid månadsbokslut. 

Konsult-/utbildningsuppdrag 

Vi utför konsultuppdrag på flera typer av yrkeshögskolor inom ekonomiområdet, bl.a produktkalkylering, verksamhets planering, ekonomistyrning, strategisk planering och löneadministration.