Fakturering

Vi hjälper till med fakturering och inbetalningar.

      Löner 

Vill ni ha hjälp med att göra lön till era anställda kan vi göra detta.

      Bokslut 

Vi utför bokslut för alla bolagsformer och där årsredovisning krävs upprättas detta.

      Deklarationer 

Vi gör deklartioner för olika typer av bolag samt inkomstdeklarationer för privatpersoner.

       Löpande Redovisning/bokföring

Ni kan få hjälp med löpande redovisning inkl moms, arbetsgivaravgifter och periodiska sammanställningar.

      Stödfunktioner 

Vi kan vara er förlängda arm när det gäller bokföring, bokslut och analyser av olika slag. Ni kanske själva sköter stora delar av dessa områden men vill ha lite stöttning ex vid månadsbokslut. Då kan vi komma till er och göra de delar ni behöver hjälp med.

      Konsult-/utbildningsuppdrag 

Vi utför konsultuppdrag på flera typer av yrkeshögskolor inom ekonomiområdet, bl.a produktkalkylering, verksamhetsplanering, ekonomistyrning, strategiskplanering och löneadministration.