Sjuklöneansvar

Sjuklöneansvar

Staten tar ansvar för sjuklöner.

Tillfälligt tar staten hela kostnaden för alla sjuklöner från 1 april till och med 31 maj 2020. Egenföretagare ersätts genom att den får en schabloniserad sjukpenning för dem 14 första dagarna.

2020-04-29 08:00